Generální stávka mezi 12. a 14. hodinou proběhla na celém území ČSSR, ve všech městech a obcích, ve většině továren, podniků a institucí. ... co byl veřejností kritizován V. Malý za způsob moderování včerejší letenské demonstrace, ... události 17. li
Jen den před 17. listopadem proběhla studentská demonstrace v Bratislavě. Významnou událostí také bylo svatořečení Anežky České papežem Janem Pavlem II. dne 12. listopadu v Římě ...
V Praze na Václavském náměstí proběhla mohutná demonstrace (na 10 tisíc lidí) k výročí vzniku republiky; policejní oddíly rozprášily srocení občanů, předvedeno bylo 355 osob. Většina čelných aktivistů byla zadržena již v předvečer demonstrace. 3.-5.
Na různých diskusních fórech se před výročím 17. listopadu rozběhla debata, jestli máme vůbec co slavit. Pokud bychom se vrátili k eseji Milana Šimečky z roku 1980, tak není o čem pochybovat. Podle něj totiž poznáme konec vlády strachu snadno. „Předp
Přípravy demonstrace 17. listopadu ... Na celém území proběhla 27. listopadu mezi 12:00 až 14:00 dlouho avizovaná dvouhodinová generální stávka, ... Rostoucí nespokojenost občanů také přispěla k jejímu rozhodnutí vzdát se mocenského monopolu. 28.
Na Letné v Praze se konaly dvě mohutné demonstrace (sobotní účast představovala zhruba 750 tisíc občanů a nedělní více jak půl milionu občanů). 26. listopadu Vládní delegace vedená L. Adamcem se setkala s představiteli OF v čele s V. Havlem v Obecním
21.5. proběhla na Václavském náměstí v Praze demonstrace (50.000 účastníků) / 16.6. proběhla stávka dopraváků / 26.4. byl protest proti vládním reformám Rok 2012 27.3. se uskutečnila demonstrace zdravotníků / 21.4. proběhla celostátní demonstrace na
17. listopadu– V 16 hodin započalo v Praze 2 na Albertově povolené shromáždění studentů pražských vysokých škol uspořádané u příležitosti 50. výročí protinacistické demonstrace během pohřbu studenta Jana Opletala. Sešlo se zhruba 15 tisíc studentů.
nouúčastí všech občanů. Významná potřeba konsensu činí postup vpřed často nesnadným. ... kdy v lednu proběhla série demonstrací především na Václavském náměstí, a to u ... 17. listopadu 1989. Osudová demonstrace v pátek 17. listopadu 1989 začala na .
Sametová revoluce (jinak také něžná revoluce) je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii; v oblas