Měkkýši (Mollusca), Postavení měkkýšů

párový hepatopankreas, vzácně mimotělní trávení, uskoro uzavřená cévní soustava (lakůny kol mozkového ganglia a žaludku), počet srdečních předsíní odpovídá počtu ktenidií, též počet ledvin, gonochoristé, hektokotylus, vajíčka s obaly a diskoidálním r

Měkkýši - Biomach, výpisky z biologie

Nervová soustava. Soustava žláz s vnitřní sekrecí ... TŘÍDA: CHROUSTNATKY (Polyplacophora) ploché tělo, dýchají žábrami; ... nervová ganglia: cerebrální ganglion (hlava) pedální ganglion (noha) pleurální ganglion (plášťová dutina, smysly kontrolující

ní vyluéovací soustava zde zanikla. V souvislosti se zménou púvodního tvaru téla došlo u éervovcû ke znaéné re- dukci nohy, typického orgánu mékkýšù. U podtFídy Solenogastres tvoFí nohu pou- ze úzký obrvený kýl, který vyénívá z dlou- hé podélné štérb

Nervová soustava

Nervová soustava I.řídí činnost celého těla. Části nervové soustavy. Centrální nervová soustava (CNS) Mozek a mícha. Obvodová nervová soustava. nervy. Základní stavební jednotky NS. Neurony (nervové buňky) Dendrity – krátké výběžky. Axon (neurit) – d

Anatomie měkkýšů

Nervová a smyslová soustava. Nervy. Nervová soustava měkkýšů je gangliová (ganglium je shluk nervových buněk). U hlavonožců vzniká splynutím komplexů ganglií jednoduchý mozek (avšak nejsložitější ze všech měkkýšů).

SHELL - home, Vyznání ze sběratelství

Následují paplži (Polyplacophora), chroustnatky mají schránku tvořenou z osmi příčných destiček. Zajímavou rourkovitou, na obou koncích otevřenou schránku má další třída – kelnatky (Scaphopoda).

Zoologie (od pvoků), BI - Biologie - -

Nervová soustava je gangliová Smyslová soustava – mají oči na stopkách, statocystu – rovnovážné ústrojí, chemoreceptory – registrují kvalitu vody, hmat je na noze a hmatová tykadla ... - Chroustnatky – žije ve středozemním moři Schránkovci

Svalová soustava - Histologický atlas

SVALOVÁ SOUSTAVA Pod pojmem svalová soustava si většina z nás představí kosterní svalovinu, tedy svalstvo umožňující v součinnosti s opěrným aparátem pohyb těla z místa na místo nebo pohyb částí těla navzájem, které může být ovládáno vůlí. To je však

Wikipedia Category Overview

CS - Czech - Complete Behind each category you find the number of articles that belong to this category Tip: in order to avoid lengthy page reloads use Shift+Mouseclick to follow links

Mnohobuněční živočichové II - Všichni všem

Dýchací soustava-cel ý povrch t ě la . Cévní soustava - chyb í. Nervová soustava-provazcovit á s ganglii v hlavov éčá sti. Vylučovací soustava -protonefridie. Trávicí soustava -vyvinut ýú stn í a ř itn í otvor, prostupuje pseudocoelem . Rozmnožovací-